Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra.

Náhum 1:7

Menedékem és pajzsom vagy Te; Igédben van az én reménységem.

Zsoltárok 119:114

Uram, te alkottad az eget, a földet, a tengert és mindent, ami bennük van.

Zsoltárok 61:4

RÓLUNK

Nevünkhöz hűen szeretnénk menedékhellyé válni mindazoknak, akik így-vagy úgy elfáradtak, keresik életük értelmét.

ISTENT KERESŐKNEK

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
János 3:16

KAPCSOLAT

Ha kérdése van, vagy lelki segítségre van szüksége, forduljon hozzánk bizalommal, vegye fel velünk a kapcsolatot.
 

HÍREK ÉS BEJEGYZÉSEK

Kárász Izabella – Megérkezett

Advent után, mikor a Csendnek vége lesz, Az égi fény jelzi: megérkezett, Piros szívek arany húrján majd felkacag A Hozsánna, Dicséret és Hódolat. Az én szívem’ is megérinti az öröm, És hirdetem mindenkinek, hogy íme, jön! Advent után, mikor a Csendnek vége lesz, S az...

Túrmezei Erzsébet – Ádventi emlék

Ha már lehullt a hó, s fekete földünket befödte, Hogy szállott gyermekálmok röpte a fényes ég felé, az égi trón elé… De Téged nem talált meg. Az égi gyermeket kereste, akiről, ha leszáll az este, csodálatos mesék vonulnak, vágytól égő gyermekszívekre… Az égi gyermeket...

Lukátsi Vilma – Ha szembe jön

Ádvent idején szembe jön velünk földi vándornak öltözötten ünnep-várásunk országútján, lélek-terhelő nagy ködökben… Gyertya kell! – Égő, tiszta lángú, szív-didergető éjszakába, hogy meg ne csalja virrasztásunk neon-reklámok tarkasága. Gyertya kell! – Égő, szelíd...

RÓLUNK

Pécsi Menedék Baptista Gyülekezet 2011-ben alakult. Nevünkhöz hűen szeretnénk menedékhellyé válni mindazoknak, akik így-vagy úgy elfáradtak, keresik életük értelmét. Bárcsak sokan megtapasztalnák a Biblia igazságát: „Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzáfolyamodókra” /Náhum 1:7/.

Az istentiszteletek keretében többször tartunk keresztyén kávéház jellegű együttléteket, ahol olyan témák kerülnek elő, amelyek a ma emberét foglalkoztatják. Minden hónap első vasárnapján a „Bibliai alapok” című előadás-sorozatunkban a Bibliával kapcsolatos alapvető fogalmak és kérdések kerülnek megválaszolásra. Összejöveteleinken a gyermekek részére kéthetenként külön foglalkozás is van. Az istentiszteleteken kívül a hétköznapokon többféle kis csoportban is van lehetőségünk találkozni. Ezek jellegei: biblia-tanulmányozás, filmklub (válogatott keresztyén filmek), imaközösség, férfikör, illetve női kör, valamint csoportos beszélgetés különböző -kérhető- témák alapján.

Tapasztaljuk, hogy az Úr sokféle módon bátorít, visel ránk gondot és áldja meg gyülekezeti életünket. Isten a kapcsolatrendszereken át különféle módokon nyit előttünk kapukat és lehetőségeket. Hálásak vagyunk Neki, hogy hirdethetjük a szeretetéről szóló evangéliumot, és megtapasztalhatjuk, hogy Ő szabadulásokat és életváltozásokat munkál Igéje és Szentlelke által.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt felekezettől függetlenül!

ISTENT KERESŐKNEK

ÉLETEM FORDULÓPONTJA

… úgy tűnt, mintha nagyanyámat hallanám imádkozni, s mintha valaki azt mondta volna, hogy pokolba fogok …

MIÉRT VAN SZÜKSÉG MEGTÉRÉSRE?

… bűnösök vagyunk, teljesen képtelenek arra, hogy megszabaduljunk ettől a halálos ítélettől. Isten azonban …

AZ ÉLŐ VÍZ

Hajnalodott. Az asszony nyugtalanul forgolódott az ágyában. Nem tudott szabadulni attól a gondolattól, hogy elfogyott a víz, és reggel …

MIBEN REMÉNYKEDSZ?

Nem telik el úgy egy nap, hogy ne vetnének sokan véget életüknek, gyermekek, fiatalok és idősek is. Feltűnően sokan szenvednek …

Történetek

KÉRJETEK ÉS ADATIK NÉKTEK!

… egy Mammy nevű tízéves kislány az Úr elé vitte a hallottakat azzal az egyszerű őszinteséggel, ahogy az afrikai gyerekek szokták: …

A HALDOKLÓ DOBOS IMÁJA

… szobám nem volt befűtve: de talán életemben soha nem izzadtam meg úgy, mint ezen a hideg, téli éjszakán. Nem találtam kiutat. …

ISTEN MEG TUDJA TENNI!

… – tudja egyáltalán, hogy milyen sűrű és milyen veszélyes a köd? – Nem – válaszolta -, de ismerem az élő Istent, aki életem…

AKI HISZ, NEM SZÉGYENÜL MEG

… Ahogy a kis gyertyafény imbolygott, nekem úgy tűnt, mintha mozogna a felettünk lévő szikla. A körmömmel 5 centiméterre …

Tanítások/elmélkedések

EGYSÉG MINDEN ÁRON?

… Napjaink egyik legkedveltebb gondolata a különböző vallásos csoportok egységbe való tömörítése vagy azok összekeverése. …

A RÉGI ÉS AZ ÚJ KERESZT

… Az új kereszt egy új filozófiát hozott a keresztyén életbe, és ez újfajta evangelizációs módszert eredményezett, a gyülekezet és a prédikálás új fajtáját. …

TÖRVÉNY ÉS KEGYELEM

A hívő ember kegyelemből él. Akkor ránk már nem vonatkozik a törvény? Próbáljunk meg választ adni erre a kérdésre az Ige alapján. …

AZ OKKULTIZMUSRÓL

Természetesen, mindnyájan egyetértünk abban, hogy a szellemnek nagy befolyása van a test felett, pontosan nem is tudjuk …

Igei összefoglalók

A NÉVTELEN SZOLGÁLATTEVŐK

Készült a 2019. április 28-ai prédikáció alapján.

3+1 BIZONYSÁGTEVŐ NAGYPÉNTEKEN

Készült a 2019. április 14-ei prédikáció alapján.

Kapcsolat

Ha kérdése van, vagy segítségre van szüksége, forduljon hozzánk bizalommal a  e-mail címen, vagy az üzenőpanelen keresztül! Ahhoz, hogy válaszolni tudjunk, szükséges megadni az e-mail címét. Az adatait és az üzenetét nem tesszük közzé.

kapcsolat

További elérhetőségek:
Email:
Telefonszám: +36 30/524-9040

Nem kötelező

Istentisztelet

Minden vasárnap 10 órától.
Istentisztelet alatt -kéthetente- gyermekfoglalkozást is tartunk.

Lelkészünk

Vágó István

Címünk

7629 Pécs, Komját Aladár utca 2. – Pákolitz István Közösségi Ház.
Megközelíthető a 2, 2/A, 4, 12 és a 60-as jelzésű autóbuszokkal.