Miben reménykedsz?

Nem telik el úgy egy nap, hogy ne vetnének sokan véget életüknek, gyermekek, fiatalok és idősek is. Feltűnően sokan szenvednek lelki nyomás alatt és sokan érzik magukat korlátozva. Nagyon sok embernek nincs belső tartása. Mindez tanúsítja, hogy milyen sok arca van a démonikus bűvöletnek. A legtöbb lelki betegség, rendellenesség mögött, valamiféle babonás, okkult dolog húzódik meg. Isten ezért óv minden embert, féltő szeretettel. A jóslás sem az elmúlt idők jellemzője csupán. Nem szabad felületesen kezelnünk, és besorolnunk a középkori hiedelmek közé. A tudomány és technika eredményei ellenére is babonás az ember. Jobban hisz a jóslásban és egyéb mesterkedésekben, mint bármikor. Ennek a gondolkodásmódnak a terjesztésében nem vétlenek a tömegkommunikációs eszközök sem. Az ember vezetőre, támaszra szoruló lény.
Isten nem csak a jövendőmondókat feddi, hanem azokat is, akik ez ördögi eszközöktől kérnek tanácsot. Aki így él és cselekszik, Isten akarata ellenére tesz, és boldogtalanná lesz az élete. Némely álhívő ma sem riad vissza attól, hogy Jézus Krisztus nevét beszennyezze. Az ilyen hamis tanítók kézrátételei démonikus befolyás alá helyezik a jóhiszemű embert. Isten igéje ezt mondja: „Ne legyen közöttetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző! Ne legyen átokmondó, se szellem idéző, se halottaktól tudakozódó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik.” (5Móz 18:10-12)
A következmények függetlenek attól, hogy valaki a jövőt tenyérjóslással, kártyavetéssel, telepatikus úton, kristálygolyóval, álomfejtéssel, hipnózissal, újságban közölt horoszkóppal vagy asztrológiai mesterkedéssel véli feltárni. Még ha a tudomány köntösében tetszelegve jelennek is meg ezek az okkult praktikák, démoniak, ártalmasak, megkötöznek. Nem kivétel a számmisztika sem. Milyen sokan problémáznak azon, ha a 13-a péntekre esik. Te hogyan állsz ezekkel a dolgokkal? Vizsgáld meg magad, hogy nem hálóztak-e még be?! Aki kíváncsiskodva olvassa és vizsgálja a heti horoszkópokat, előbb-utóbb démonikus bűvölet alá kerül, s ennek katasztrofális következményeit nem kerülheti el. Felelőtlen és veszélyes játékot folytat minden újság és könyvkiadó, aki nagyobb jövedelméért félrevezeti és démoni erők fogságába taszítja az embereket. A varázslók és csillagjósok is egyértelműen a démoni erők eszközei. Hasonlóképpen az álmoskönyvek és az álomfejtők is. Félelem és bizonytalanság lesz úrrá azokon, akik ilyesmikkel foglalkoznak. A parapszichológia jelenségei is ebbe a kategóriába sorolhatók. Igen elterjedt, és a Biblia irtózatos bűnnek ítéli a spiritizmust, és annak különféle megnyilvánulásait. A halottak már nem szólíthatók meg, helyettük a démoni erők lépnek fel a látomásokban, az asztaltáncoltatásban, a spiritiszta próféciákban, a transz állapotában mondott „kijelentések” szellemalakok megjelenése és az ehhez hasonlók által. A spiritizmussal való foglalkozás, vagy az effélékben való részvétel a sátán igézetébe ejt. Óvakodjunk az olyan „vallásos” emberektől, vagy megfelelő lelki felvértezettséggel segítsünk nekik, akik halottjaikkal „beszélgetnek”, tőlük segítséget várnak. Akinek valaha is volt közük ezekhez az utálatos dolgokhoz, azok kaput nyitottak a démonikus erőknek, és nem állnak Isten védelme alatt. Márpedig a sötétség erői az embert nyugtalanná, szorongóvá teszik. A Sátán szolgái, távolról is hatást tudnak kifejten a hatalmunk alatt álló ember testére, lényére, javaira. Gyakran előfordul, hogy az ember megkeményedik, engedetlenné, lázadóvá válik, vagy testi betegségben szenved sötét erők befolyása következtében. Előfordul, hogy lakásokban, – sátáni befolyásra – félelmet keltő zörgést, gördülést, lépteket hall, rémeket lát.
Ha bármilyen módon kapcsolatba kerültél okkult hatásokkal, akkor a sátán bűvkörében élsz! Emberek, még pszichológusok sem tudnak segíteni rajtad igazán! Csak egy valaki tud megszabadítani téged, a megfeszített, és feltámadt Úr Jézus Krisztus, az Élő Isten Fia. Ismerd be, valld meg a varázslás bűnét, ha elkövetted! Szakadj el minden tárgytól, és embertől, ami és aki kapcsolatban áll ezekkel az erőkkel.
Kérj segítséget, egy olyan megszabadult hívőtől, aki szereti az Úr Jézust, és kész segíteni neked is. Ma jöjj Jézus Krisztushoz, és add át neki az életedet mindörökre! Teljesen újat kezdhetsz, és nem fog többé terhelni téged a félelem és a nyugtalanság. Isten védelme alatt biztonságban élhetsz! Jézus Krisztus, a pokol minden hatalma fölött is győztes Úr! Téged is mennyei örömben akar részesíteni, már most. Ő azért jött, hogy megszabadítson bennünket a bűneinkből! Jézus a győztes, és téged is elfogad kegyelme által. Teljesen megszabadít és új tartalommal tölt meg, Szentlelkével.
Most térdelj le, és kérd az Úr Jézus Krisztus bocsánatát, szabadítását, az Ő kereszten kifojt vére árán, amely téged is megtisztít minden bűnödtől. Bátran mondj el Istennek mindent, ami a szívedet terheli! Ha úgy érzed, hogy ezt nem tudod megtenni, akkor segítségedre lehet ez az imádság:
Úr Jézus Krisztus! Hálát adok Neked és áldalak a kereszten szerzett megváltásért. Te hatalmasabb vagy minden sötét hatalomnál, így engem is meg tudsz szabadítani. Köszönöm, hogy értem is meghaltál. Szabadíts meg engem is! Ezután beléd vetett hittel és bizalommal szeretnék élni, félelem nélkül örömmel. Köszönöm, hogy meghallgattál, és megtisztítottál minden bűnömtől. Egyedüli reményem Te vagy Jézus Krisztus a sátán és démonai felett is győztes Úr! Hatalmas Szabadítóm! Ámen!

Forrás: Baráti Missziós Szolgálat (Nr. 25-92)