Miért van szükség megtérésre?

Minden ember születésétől kezdve – az eredendő bűn miatt – halálos ítélet alá esik. „A bűn zsoldja a halál” Róma 6:23. Tehát bűnösök vagyunk, teljesen képtelenek arra, hogy megszabaduljunk ettől a halálos ítélettől. Isten azonban lehetővé tette, hogy elkerüljük ezt a sorsot. Szabadságot és örök életet kínál nekünk. Mivel az emberben nincs semmilyen képesség arra, hogy jó cselekedeteket vigyen véghez önmaga megszabadítására, ezért Isten kiutat készített az örök kárhozat állapotából. Azt tette, amit igazságossága megkövetelt, és ezt igen különleges módon hajtotta végre: Valaki mást büntetett meg helyettünk. Ez számunkra a jó hír!

Azért, hogy megszabadítson bennünket a bűnhöz való kötöttség fogságából, Isten olyan tervet készített, amely megfelel az Ő tökéletes mércéjének. Isten, az Atya elküldte az Ő Fiát, Jézus Krisztust, hogy félretegye az Isten és ember közötti válaszfalat. Jézus Krisztus egyedülálló, mivel Ő tökéletesen Isten és tökéletesen ember. Egyedülálló születése lehetővé tette, hogy az örökletes bűnös természet nélkül szülessen. Életében egyetlen bűnt sem követett el, ezért tökéletessége alapján csak Krisztus felelhetett meg Isten tökéletes mércéjének. Ezért egyedül Krisztus vásárolhatta meg nekünk a szabadságot, mert Ő szabad volt a bűntől. „Mert (Isten) azt, aki bűnt nem ismert (Krisztust), bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Őbenne” 2 Korintus 5:21. Ő a halálbüntetést felvállalva fizetett értünk a kereszten. Minden bűn  megítéltetett Krisztus keresztjén. Isten, az Atya kimondta az ítéletet, és Jézus Krisztus engedelmesen magára vállalta a mi büntetésünket, így eltávolította a válaszfalat Isten és az emberiség közül. [1]

Isten csupán annyit kér tőlünk, hogy fogadjuk el hittel igazságosságának ajándékát. Ez sokaknak nagyon nehéz. Be kell ugyanis vallanunk, hogy ezt semmiképp nem érdemeljük meg. Természetesen inkább tennénk valamit, hogy „méltók” legyünk erre. Ezért emberek milliói járnak templomba, imádkoznak, megkeresztelkednek, betartják az egyházi előírásokat. A Biblia viszont ezt mondja: „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez: nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” Efézus 2:8-9. A megváltást és Isten igazságosságát nem lehet kiérdemelni. Isten kegyelmének köszönhetően elég hittel elfogadni, hogy Krisztus a mi bűneinkért meghalt, feltámadt a halottak közül, így az Ő igazsága a mi igazságunkká is válik ingyen és örökre.

Tehát a megváltásunk kulcsa a hit. Jézus Krisztus szabadságra szabadított fel bennünket, vagyis, hogy szabad akaratunkból válasszunk. Jogunk van dönteni Krisztus mellett vagy ellen. „Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem hisz a fiúban nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta.” János 3:36.

A megtérés útja:
A megtérés annyit jelent, hogy elismerjük bűnös voltunkat, és elhisszük, hogy Isten Krisztusra való tekintettel megbocsátotta minden bűnünket.
Ha szeretnéd meghozni ezt a komoly döntést Krisztus mellett, akkor most megteheted a következő rövid ima elmondásával: Istenem én hiszem, hogy Te valóságos és Szent vagy, tudom, hogy vétkeztem ellened, és halált, kárhozatot érdemlek. Köszönöm Neked, hogy szeretsz engem, és váltságul elküldted értem is a Te Fiadat, Jézus Krisztust. Hiszem, hogy Ő az én bűneimért is meghalt és feltámadt. Már nem magamban bízom, hanem Krisztusban, aki az üdvösségem egyetlen alapja. Köszönöm a megváltás és a megigazulás ajándékát, amit most kaptam Tőled. Ámen.
Most, hogy elfogadtad Jézus Krisztust Megváltódnak, Isten eltörölte bűneidet (akár mekkora is volt az), egy új élet lehetőségét adta Neked, és örök élettel ajándékozott meg. Az új életben való járás azt jelenti, hogy hit által elfogadod, hogy Isten veled van az Ő Lelke által, és engeded, hogy átformálja az életedet. Jézus Krisztus azt mondta: „Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből” János evangéliuma 10:27-28.

[1] R. B. Thieme, Jr.: Halálból az életre (Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió)