Az okkultizmusról

Isten nem közömbös az okkult gyakorlatokkal kapcsolatban.

„Ha bemégy arra a földre, amelyet Istened, az Úr ad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló, vagy igéző! Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek miatt az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket is Istened, az Úr. Légy feddhetetlen Istened, az Úr előtt!” (5Móz 18,9-13)

A Biblia mintegy húsz különböző okkult gyakorlatot sorol fel. Ezek közül lássunk néhányat.
Jövőbelátás: a jövő előre látása, vagy emberekről bizonyos tények ismerete, ami csak szellemi kijelentés által szerezhető meg.
Varázslás: gonosz szellemek segítségével végzett mágia.
Előjelek: tárgyak vagy események, amelyek megjövendölik a jó vagy a rossz sorsot.
Boszorkányság: a szellemi világból vett erő.
Varázsigék: mágikus erővel bíró szavak, mint a ráolvasások és hasonlók.
Médiumok: olyan emberek, akik megpróbálnak a halottakkal beszélni.
Spiritiszták: olyan emberek, akik bizonygatják, hogy kapcsolatban állnak a halottakkal, és akik széles körű okkult érdeklődést mutatnak.
Az okkultizmus számos jellemzővel rendelkezik, amelyek felkeltik egyes emberek érdeklődését. Beleivódik vágyaikba, hogy kapcsolatba kerüljenek olyasmivel, ami nagyobb, mint mi magunk; arra csábítja őket, hogy megtapasztaljanak valamit, ami az emberi lét földi világán túl van, és mint ilyen, Isten helyettesévé válik.

Miért gyűlöli Isten ezeket a gyakorlatokat?

Először is, az okkultizmus olyan rejtett ismereteket ígér, és olyan információk elnyerésére hív bennünket, amelyek túl vannak a mi megfigyeléseink lehetőségein. Nézzük a listát: jövőbelátás, varázslás, előjelek magyarázása, boszorkányság, halottakkal folytatott beszéd. Az ember bele akar pillantani a jövőbe; meg akarja fejteni az élet értelmét. Olyan dolgokat akar megismerni, amelyeket Isten nem enged meg. Másodszor, az okkultizmus olyan erőket ígér, amelyekre Isten nem jogosított fel. Erőt a ráolvasásra, az események manipulálására, a körülmények irányítására. Így akarják kiragadni Isten kezéből az igazságszolgáltatást. Sokan úgy vélik, hogy az okkultizmus erkölcsileg semleges; lehet egyaránt jó vagy rossz dolgokra is használni, attól a személytől függően, aki rendelkezik ezekkel a félelmetes erőkkel. Végül pedig, az okkultizmus az önfelhatalmazás formája, olyan eszköz, amely Istentől önmagunk felé fordít, hogy így találjuk meg az élet értelmét és jelentőségét. A Sátán egyik tisztelője ezt mondta: „Valójában, mi nem imádjuk a Sátánt, mi önmagunkat és a természetet imádjuk, és a Sátán csak megjelenik.” Isten az okkult gyakorlatokat utálatosnak nevezi, és e dolgok miatt pusztultak el a pogány népek.

New Age (Új korszak) és a gyógyítás

Bármely gyakorlat vagy tárgy, amely állítólag fizikai vagy lelki gyógyításra szolgáló természetfeletti erővel rendelkezik, egyúttal az igaz Istenbe vetett hit helyettesítésére is szolgál. Sok millió ember kombinálja manapság a táplálkozást a pszichikai tapasztalatokkal, hogy „holisztikusan” oldja meg az egészség kérdését. Megpróbálják az elmetudományokat a fizikai tudományokkal kombinálni, hogy elérjék a jólét érzését. A keleti filozófiák tanítását keverik az egészséggel kapcsolatos legitim információkkal. Előadásokat tartanak a reflexológiáról, a vizualizációról és az önhipnózisról. Szerintük: „A pszichoimmunitás gyógyító folyamat”, amely azt ígéri, hogy egyesíthetjük értelmünket és testünket, és így „meg fogjuk közelíteni velünk született képességeinket, hogy elnyerjük az egészséget és a kiegyensúlyozottságot az életünkben”.

Egy sikerkönyv szerzője, Deepak Chopra, akinek könyveit 25 nyelvre fordították le, azt tanítja, hogy testünk alapvető lényege nem anyag, hanem energia és információ. Az igaz egészség ennek az energiának a testen keresztüli kiegyensúlyozott folyásából ered. Ennek az energiaegyensúlynak a fenntartása szükségessé tesz olyan dolgokat, mint a gyógyfüvek, drágakövek, személyiségjellemzések és yagyák.

A Maharishi Yagya egy vallásos ceremónia a hindu istenségek segítségének elnyerésére. Védikus (India ősi vallása szerinti) szertartás, amely a hatás és ellenhatás elve alapján működik. Azért van rá szükség – mondják –, mert a mindennapi életünk folyamán gyakran beleütközünk előre nem látott és nem akart irányzatokba és eseményekbe. Ezeket a veszélyeket a Maharishi Yagya programmal lehet kivédeni.
Természetesen, mindnyájan egyetértünk abban, hogy a szellemnek nagy befolyása van a test felett, pontosan nem is tudjuk, hogy a kettő hogyan működik együtt. A „holisztikus egészség” tévedése az, hogy az elmének természetfeletti erőt tulajdonítanak; és hogy az ember a saját maga gyógyítója lehet, mert saját magának istene. Ennek a praktikának egyik elkötelezettje ezt állította: „Láthatatlan orvosok munkálkodnak rajtam keresztül.”
A boszorkánydoktor visszatért, de most drága szemináriumokat tart, és „tudományos” magyarázatokkal szolgál okkult erőkkel kapcsolatban. Isten ígérete mást tartalmaz. Így olvassuk: „Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok” (1Pt 5,7). „Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban” (Fil. 4,6-7).

M.H.

Forrás: Vetés és Aratás című evangéliumi folyóirat 46. évfolyam 1. szám