Egység minden áron?

Napjaink egyik legkedveltebb gondolata a különböző vallásos csoportok egységbe való tömörítése vagy azok összekeverése. Aki ma tágszívű és másokat megértő akar lenni, attól elvárják, hogy a fenti törekvéseket lelkesen támogassa.
De mit tanít a Szentírás a fenti Ige által? Jeremiás összekeverheti az értékest az értéktelennel? Semmiképpen! Neki először Istenhez kell megtérni és utána állást foglalni, teljesen elhatárolva magát mindazoktól, akik nem Isten akarata szerint élnek.
Ez az alapelv nagyon fontos azok számra, akik Istennek tetsző életet akarnak élni, bár ez az alapállás általában nem kedvelt. A romlott, bűnös világban a legtetszetősebb dolgok szinte biztosan mind hazugok, hamisak. Nem is lehet másként, hiszen Krisztus és az Isten nélküli világ erkölcsileg szemben állnak.
Jeremiásnak Isten mellett állást kellett foglalnia, teljesen elkülönülve sok honfitársától, függetlenül attól, hogy azok hogy vélekednek felőle. Lehet, hogy szűkkeblűnek, fanatikusnak, intoleránsnak tartották, de mindez őt nem zavarta, mivel neki csak egyre kellett figyelnie: engedelmeskedni Istennek. Összekeveredni korának álistenhívőivel, talán látszólagos új munkálkodási lehetőséget kínált volna.
A hasznosság azonban nem lehet Isten igaz szolgájának célja, sokkal inkább az engedelmesség! Ha Isten minket a világtól való elkülönülésére szólít fel, akkor talán azt gondoljuk, hogy a keveredéssel, összemosással többre megyünk az Ő országának építésében? Semmiképpen!

H. Mackintosh