Félelem és elrejtettség

Félelem és elrejtettség

Valljuk be őszintén: a legtöbb modern ember alapvető érzése a félelem. De mitől is félünk? Háborútól? Atombombától? Csalódástól? Betegségtől vagy esetleg a haláltól?

A félelem ellentéte a szeretet, mert „A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet…” I. János 4:18. „A szeretet nem abban áll, ahogy mi szeretjük Istent, hanem Ő szeretett minket és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért” I. János 4,10. Biblia leírja, hogy egyszer az ember olyan akart lenni, mint Isten, és tudni akarta mi a jó és mi a rossz, ezáltal azonban elveszítette Istennél lévő elrejtettségét és embertársaival való békességét. Figyelemre méltó, hogy az ősbűn az idők folyamán nem veszített erejéből, hanem egyre növekedett, egészen a napjainkig. Előttünk egy korszak sem rendelkezett olyan hatalommal, hogy Istenként éljen, és hogy Isten nélkül éljen. Épp ezért ennek a korszaknak még inkább szüksége van a megváltásra. Ebben a rohanó világban egy pillanatra meg kellene állnunk ahhoz, hogy meghalljuk Jézus Krisztus szavát, aki mindnyájunkat hív, ha hallgatunk rá. Ő mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” Máté 11,28.

Krisztus nem vár tőlünk erény-atlétikát, hogy nemesek és jók legyünk. Harcolhatunk mi egész életünkben önmagunk és mások megjavításáért, minden pénzünket és időnket odaadhatjuk jóléti célokra, minden vasárnap ott ülhetünk az imaházban (templomban), ezt mind megtehetjük, és egyidejűleg Krisztust mégis eláruljuk, ha mindezt csak azért tesszük, hogy minket jónak lássanak, és hogy dicséretet kapjunk az emberektől, hogy mi magunk jók, nemesek legyünk, olyanok legyünk, mint az Isten, de Isten nélkül. Viszont, ha elfogadjuk Isten szeretetét, és engedjük, hogy belépjen az életünkbe, akkor felenged hideg szívünk és tudunk szeretni. Ha Krisztus szeretete átáramlik rajtunk, akkor ez a szeretet mutatja meg, hogy az adott esetben mire van szüksége a másiknak, és mit tehetünk érte, hogy segítsünk rajta. Ez a szeretet elveszi rólunk saját énünk terhét, védelmet, MENEDÉK-et, elrejtettséget nyújt és megszabadít félelmeinktől.

Forrás: Theodor Bovet: Félelem és elrejtettség (Evangéliumi Kiadó)