Törvény és kegyelem

A hívő ember kegyelemből él. Akkor ránk már nem vonatkozik a törvény?

Próbáljunk meg választ adni erre a kérdésre az Ige alapján. Az első feleletet mindjárt Jézus adja:
„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem, hogy betöltsem azokat.” Máté evangéliuma 5. rész, 17. vers (Ajánlatos az igeverset megkeresni a Bibliában és tovább olvasni!)

De hát mit jelent az, hogy betölteni? Ne gondoljuk, hogy a törvény reánk már többé nem vonatkozik, és mindenki csinálhat, amit akar. Ó, nem! Aki az Újszövetség talaján áll, az nem élhet törvény nélkül. Ellenkezőleg: egy sokkal kötelezőbb törvény alatt van. Törvénye a Krisztus akarata. És mégsem kerültünk valami új törvény hatalma alá, amikor Isten gyermekeivé lettünk, mert öröm az nekünk, ha az Úr akaratát tesszük.

Még Jézus is az Atya akaratát teljesítette. „Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak az akaratát, aki elküldött engem…” János evangéliuma 4. rész 34. vers
Ezért nekünk még inkább ezt kell tennünk, mert „Nem mindenki megy be a mennyek országában, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.” Máté evangéliuma 7. rész 21. vers

A törvény és a kegyelem kapcsolatát egy kis hasonlattal szeretném megvilágítani. Egy ifjú pár lakodalmát tartja. Jegyesek még? Nem! Az eljegyzés helyébe valami más, egy magasabb rendű kapcsolat lépett. Nem „eltöröltetett” az eljegyzés, hanem „betöltetett”. Ez a fiatal pár nem azért jegyezte el egymást, hogy mindvégig jegyesek maradjanak, hanem hogy házasságra lépjenek.
Így a törvény is csak egy átmeneti állapot. Nem önmagáért adatott, hanem Krisztusra mutat, aki a mi igazi törvényünk. Jézus nem eltörölte, hanem betöltötte azt. Ha valaki Őbenne van, az valóban újjászületett.

„ Aki Őbenne marad, az nem vétkezik: aki vétkezik, az nem látta Őt, és nem is ismeri Őt. Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket: aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan Ő is igaz.” János első levele 3. rész 6-8

Most nézzük meg, mit ír erről Pál apostol a Rómaiakhoz írt levélben:
„Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert azt, hogy ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolatot ez az ige foglalja össze: „Szeresd felebarátodat, mint magadat!” A szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése.” Róma 13. rész 8-10

Egy lány fáradhatatlanul, hűségesen gondozza beteg édesanyját. Ha az anyja megkérdezi: Miért teszed? Vajon azt feleli-e, hogy a tízparancsolatban meg van írva: Tiszteld atyádat és anyádat – és ezért teszem!? Biztosan nem! Viszont ezt fogja válaszolni: Hogyan kérdezhetsz ilyet? Azért ápollak, mert szeretlek!

Látjuk, az tölti be a törvényt, aki szeret. Ha pedig ISTEN SZERETETE betöltötte szívedet, akkor megtudod tenni azt, ami azelőtt lehetetlen volt.

Forrás: Ernst Modersohn – Vetés és Aratás 17. évfolyam 4. szám (Evangéliumi Kiadó)