A Fiú érkezik

Nyirkos decemberi este volt, nem sokkal karácsony előtt. A lelkész még egyszer elindult, hogy utolsó próbát tegyen egy házaspárnál, akik válni akartak. Hónapok óta kísérletezett, hogy kibékítse őket, de semmi eredményre nem jutott. Ma, még egyszer, utoljára megpróbálja.
Az asszony nyitott ajtót, a férj fáradtan, leverten ült az asztal mellett. Hidegen, kimérten köszöntötték a lelkészt. A két ember 32 éve élt együtt. Pár éve azonban válságba jutott a házasságuk, nem tudtak zöld ágra vergődni. A háború alatt elidegenedtek egymástól. A viszálykodás elérte tetőpontját, és néhány napon belül válni akartak. A lelkész megpróbált szeretetről, megbocsátásról, újrakezdésről beszélni. A házaspár fásultan, közömbösen bámulta a padlót. Végül odafordult mindkettőjükhöz: – Nos, hogy döntöttek? A férfi arca megmerevedett, alig hallhatóan mondta: – ahogy megegyeztünk. Pokol lenne a feleségemmel együtt maradni. Mind a hárman elnémultak.
A hallgatást váratlanul az ajtócsengő hangja törte meg. Ki jöhet ilyen későn? Másodszor is csengettek. Az asszony felállt, kilépett az előszobába és behúzta maga mögött az ajtót.
Nagyot nézett, amikor megpillantotta a táviratkihordót. A táborból jött, és nyújtotta a borítékot a meglepődött asszonynak, aki úgy vette át, mintha kardcsapás érte volna. Hát a fiúnak éppen most kell hazajönni a háborúból, a fogságból, amikor kétszeresen otthontalanná válik? Egyik összeomlásból a másikba? Kábultan bontotta fel a borítékot és olvasta az örömhírt: Ma érkeztem a határra – holnap jövök – fiatok.
A férfiak némán várakoztak, míg az asszony végre belépett a szobába. Az ajtónál tétovázva megállt. Kérdően, reménykedve tekintett a férjére. Remegő ajkakkal végre kimondta: – Jön a fiú!
A férfi rábámult, majd akadozva ismételte a szavakat: – Jön a fiú?
Az asszony bólintott és könnyek csorogtak az arcán. A férfi zokogva rejtette kezébe az arcát. Aztán újra összeszedte magát, habozva felállt, de tekintetét le nem vette az asszonyról. A két ember lassú léptekkel megindult egymás felé. Nem szóltak egy szót sem, de tekintetük mindent elárult. És végül megtörtént a csoda. A férj gyengéden megsimogatta a felesége karját. Teljesen megfeledkeztek róla, hogy egy harmadik is van a szobában.
Ez a harmadik ámulva szemlélte a fejleményeket. Amit hónapokon át nem tudott elérni, azt egy mondat pillanat alatt elvégezte. – Jön a fiú! A lelkész úgy érezte, hogy itt már nincs semmi dolga, észrevétlenül elhagyta a szobát. A szürke decemberi ködben ujjongva ballagott hazafelé. “JÖN A FIÚ!” – visszhangzott szívében.
Adventnek, karácsonynak is ez a fő üzenete: „A Fiú érkezik!” Isten Fia eljött és újra eljön! Nem tehetne nálunk is csodát?