A Fiú

Egy vagyonos ember és a fia különleges művészi alkotásokat gyűjtött. Minden megtalálható volt a gyűjteményükben Picassotól Raffaelloig. Gyakran leültek együtt és csodálták a nagyszerű munkákat.
Mikor a vietnami konfliktus kitört, a fiú elment a háborúba, és az életét adta, hogy megmentsen egy másik katonát. Amikor ezt az apa megtudta, mélyen gyászolta egyetlen fiát.
Hónapokkal később kopogtattak az ajtón. Egy fiatalember állt az ajtóban hatalmas csomaggal a kezében. Így szólt:
– Uram Ön nem ismer engem. Én vagyok az a katona, aki a fiának köszönheti az életét. Aznap sok embert mentett meg. Éppen engem vitt biztonságba, de egy golyó szíven találta, amitől azonnal meghalt. Gyakran beszélt nekem Önről és a művészet iránti szeretetéről. A fiatalember felemelte a csomagját.
– Tudom, hogy ez nem nagy valami és nem vagyok nagy művész, de azt hiszem a fia szeretné, ha ezt megtartaná.
Az apa kinyitotta a csomagot. A fiáról készült portré volt, amit a fiatalember festett. Megcsodálta, hogy a katona mennyire meg tudta ragadni a fia személyiségét. Az apa szemei megteltek könnyel. Megköszönte neki a képet, és felajánlotta, hogy kifizeti.
– Óh, nem uram, soha nem tudom visszafizetni, amit a fia értem tett. Ez ajándék.
Az apa jól látható helyre akasztotta a portét, így ha látogatók jöttek, a fiáról készült kép volt az első, amit megmutatott nekik a kollekcióból.
Néhány hónappal később az ember meghalt.
Sor került a képek elárverezésére. Sok ember összegyűlt és izgatottan várták, hogy megvehessék az értékes képeket a saját gyűjteményükbe. A fiúról készült kép az emelvényen volt. Az árverésvezető kopogtatott a kalapáccsal.
– Az árverést ezzel a képpel kezdjük? Ki akarja megvenni ezt a képet? – kiáltott valaki hátulról.
– Látni akarjuk a híres képeket, hagyja ezt!
Az árverésvezető azonban hajthatatlan maradt.
– Mennyi a kikiáltási ára ennek a képnek? Ki kezdi el az ajánlást? 50, 100, 200 dollárért?
Egy másik hang mérgesen kiáltotta:
– Nem azért jöttünk, hogy ezt a képet nézzük! Mi Van Goghot, Rembrandtot akarunk! Gyerünk már az igazi képekkel!
De az árverésvezető tovább folytatta:
– A fiú, a fiú, kinek kell a fiú?
Végül egy ember szólalt meg a terem hátuljából. Ő volt hosszú ideig az embernek és fiának kertésze.
– Elviszem 10 dollárért.
Szegény ember lévén, az volt minden, amit fel tudott ajánlani.
– Ki ajánl érte 20 dollárt?
– Adja neki oda 10 dollárért! Nézzük a mestereket!
– 10 az ajánlat. Ki ad érte 20 dollárt?
A tömeg kezdett mérges lenni. Nem akarták ezt a képet. Sokkal értékesebb festményeket szerettek volna a gyűjteményükbe.
Az árverésvezető csapott a kalapáccsal.
– Először, másodszor, eladva 10 dollárért.
Egy ember a második sorból közbekiáltott.
– Gyerünk már a többi képpel!
Az árverésvezető letette a kalapácsot.
– Az aukciónak vége.
– Mi lesz a festményekkel?
– Sajnálom, mikor megkértek, hogy levezessem ezt az aukciót, elárultak nekem egy titkot, mely a végakaratban feltétel volt. Egészen eddig nem mondhattam el. Csak a fiú portréja volt eladó, és aki azt megveszi, az örökölheti az egész vagyont, beleértve a festményeket is. Az, aki elviszi a fiút, megkap mindent!

A történet üzenete: ha Isten fiát választjuk, aki életét adta értünk, akkor vele együtt mindent „megöröklünk”.

„Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” Róma 8:32